Embassy of Intimacy

Soort: Concept, Curatie, Intimiteit
Opdrachtgever: MU, Dutch Design Foundation

Waar lichamen, dingen en ruimten elkaar raken

Het programma van de Ambassade van Intimiteit werd gerealiseerd in samenwerking met MU en Dutch Design Foundation en  bestond uit 17 veelal performatieve en interactieve werken, waarvan 7 nieuwe die in opdracht van de curatoren werden geproduceerd en waarin de (on)mogelijkheden van mensen om zich te verbinden met de wereld om hun heen onderzocht.

Wanneer blozen we, geven we aandacht, schreeuwen, genieten of huilen we in het openbaar? Zijn we nog weleens intiem met onszelf en met anderen en plein public? En hoe ziet die intimiteit er dan uit?

Is dit hoe we het willen, of verlangen we naar wat anders; andere uitdrukkingsvormen, minder (ongeschreven) regels, meer ruimte om te laten zien wie we zijn en wat we voelen. Daarover gaat het in de Ambassade van Intimiteit die Angelique Spaninks van MU samen met ontwerper Tom Loois ontwikkelt in het kader van het World Design Event, waarbij drie intieme invloedssferen samenkomen: die van lichamen, dingen en ruimten.

Intimiteit is ongrijpbaar. Het speelt zich af in het spanningsveld tussen hoofd en hart, tussen ratio en emotie, tussen hard- en software, tussen publiek en privé. Het is menselijk zonder per definitie individualistisch te zijn, het gaat om contact maken en afstand bepalen tegelijk.

Hier ligt volgens beide curatoren een kans. Vanuit een analytische maar ook scheppende en toegepaste grondhouding stellen ze uitingsvormen van intimiteit centraal door ze expliciet, deelbaar en eventueel zelfs herschrijfbaar te maken. Daarnaast proberen ze de meest immateriële intimiteiten te kristalliseren in objecten, gebruiksvoorwerpen en zelfs diensten. Een belangrijke sleutel die daarbij wordt ingezet zijn performances omdat juist daarin omgangsvormen, gewoontes of emoties als schaamte of passie expliciet worden.

Deelnemende makers:
Arnon Grunberg, Chan Chiao Chun, Circus Engelbregt and Marjolijn Zwakman, Design Academy Eindhoven department Man and Food & Man and Well-Being, Dries Verhoeven, Familiar Faces, Jante Wortel (In collaboration with Wintertuin), Jeroen van Mastrigt, Julian Hetzel, Kim Saarinen, Lauren McCarthy, Lenneke Maas, The Secret Cookie Factory, Sam Scheuermann, Suzie van Staaveren & Afra Eisma, The One Minutes & Next Nature Network en Victoria Romp.

embassy-of-intimacy-hanneke-wetzer-10

Dependant Objects – Chiao Chan Chun. Foto: Hanneke Wetzer

embassy-of-intimacy-hanneke-wetzer-22

Julian Hetzel – The Economy of Waiting. Foto: Hanneke Wetzer

2017-11-25-24h-host_bollmann-lores-45

24h Host – Lauren McCarthy. Foto: Boudewijn Bolleman

cheek-kisses-jonas-ersland-foto-jonas-ersland

Cheek Kisses – Jonas Ersland. Beeld: Jonas Ersland

embassy-of-intimacy-hanneke-wetzer-12

The Caravan – Victoria Romp. Foto: Hanneke Wetzer

embassy-of-intimacy-hanneke-wetzer-17

The Caravan – Victoria Romp. Foto: Hanneke Wetzer

embassy-of-intimacy-hanneke-wetzer-28

Goden – Sam Scheuermann. Foto: Hanneke Wetzer